Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00
служіння 14:00

1,5% podatku dla Fundacji „Drzwi otwarte”

Działająca przy naszej Społeczności Fundacja „Drzwi otwarte” od tego roku może zbierać 1,5% z rozliczeń podatkowych na swoje działania statutowe. Zajmujemy się pomocą osobom wykluczonym społecznie lub na to wykluczenie narażonym, osobom samotnym, samotnym matkom, uchodźcom z Ukrainy i wielu innym potrzebującym, z którymi stykamy się w naszej codziennej pracy duszpasterskiej.

Nie pozwól, by Twoje 1,5% się zmarnowało.

Możesz skorzystać z gotowego rozwiązania