ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ // 9:30 oraz 11:30

DOBRO CZYNIĆ

„Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi,
aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca waszego,
który jest w niebie.”
 
Jezus Chrystus (Mt 5:16)

O Misji Dobro Czynić

„Dobro Czynić” Misja Charytatywna to jedyna agenda Kościoła Chrystusowego w RP i jedna z niewielu organizacji kościelnych, mająca status organizacji pożytku publicznego. Fundament naszego działania jest oparty o biblijnie wezwanie do czynienia dobrych uczynków i prawnie zdefiniowane pojęcie „pożytku publicznego”.

„Dobro Czynić” Misja Charytatywna została powołana w 2006 roku dla wykorzystania szansy pozyskania funduszy do finansowania dobroczynności z tzw. 1 procenta. Dzięki niej, wierni i przyjaciele naszej wspólnoty oraz wszystkie osoby identyfikujące się z naszymi wartościami, mogą w ramach dokonywania corocznych rozliczeń podatkowych PIT przekazać 1% swojego podatku na działalność charytatywną.

Misja nie prowadzi działalności gospodarczej i opiera swoją działalność wyłącznie na uzyskanych odpisach 1% oraz darowiznach. Zebrane z 1% podatku środki, Misja w 100 % przeznacza na konkretne działania dobroczynne dla potrzebujących (działania misji są oparte na woluntariacie). Naszą naturalną bazą działania jest wspieranie projektów charytatywnych Społeczności Kościoła Chrystusowego w RP, ale jesteśmy także otwarci na wspieranie inicjatyw dobroczynnych, które zgodne są z naszymi fundamentalnymi zasadami.

O działaniach charytatywnych informujemy na bieżąco na naszym profilu FB a roczne sprawozdania są publikowane w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego

Wsparcie

Misja Charytatywna „Dobro Czynić” jest organizacją pożytku publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz darowizn, które po spełnieniu określonych warunków formalno-prawnych, można odliczyć od podatku.
Misja nie prowadzi działalności gospodarczej. Jej działalność charytatywna jest możliwa dzięki ofiarności darczyńców oraz pracy wolontariuszy.

Przekaż 1% podatku na
Misję Dobro Czynić
KRS 0000 253 759

1% podatku dochodowego mogą przekazać:

    • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
    • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
    • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą
    • 1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37

Chcąc przekazać 1% swojego podatku na Misję Charytatywną „Dobro Czynić” w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego, zatytułowanych jako „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”, wpisać numer 0000 253 759 – to jest numer, pod jakim Misja Charytatywna „Dobro Czynić” widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obok prosimy wpisać kwotę, którą chcesz przekazać (max. 1% podatku).

Wpłać darowiznę dla
Misji Dobro Czymić

Pomóż nam dobro czynić, wpłacając darowiznę na rachunek bankowy Misji Dobro Czynić nr 43 1240 1112 1111 0010 0977 0400. W tytule przelewu można wpisać np. „działania statutowe Misji-organizacji pożytku publicznego ” lub, w uzgodnieniu z Misją, wpisać konkretny cel.

Darczyńcami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne (spółki, fundacje itd.). Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, że osoby fizyczne od podstawy opodatkowania mogą odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego przez spółki, fundacje, itp. określają, iż można od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

Jednym z warunków odliczenia darowizny pieniężnej jest jej udokumentowanie dowodem przelewu na rachunek bankowy 43 1240 1112 1111 0010 0977 0400. W tytule przelewu można wpisać np. „działania statutowe Misji-organizacji pożytku publicznego ” lub w uzgodnieniu z Misją wpisać konkretny cel.

Informacje o działalności tej organizacji można znaleźć na stronie www.dobroczynic.pl