Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

ALLELUJA! Do zobaczenia w kościele w najbliższą niedzielę o 11:00

CHWAŁA NASZEMU BOGU! Zniesiono limity ilości osób w kościołach!!!
Czekamy na Ciebie w niedzielę na Sępolnie!! NABOŻEŃSTWO o 11:00

PAMIĘTAJ O MASCE!
To warunek, dzięki któremu nie musimy ograniczać ilości osób w kościele, więc warto go uszanować!

Kilka obostrzeń jeszcze obowiązuje,

ale najważniejsze, że możemy zgodnie z polskim prawem robić to do czego zobowiązuje nas Słowo Boże
w Liście do Hebrajczyków (10.24-25a):
I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości
i dobrych uczynków,
Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych