Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00
служіння 14:00

Wpisy od: Adam Piechula