Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00
служіння 14:00

Coffee House

Coffee House

ul. ks. Brzóski 1 // Wrocław

godzina 18:00

każda czwartek od

6 września 2018

To

31 grudnia 2028