Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00
служіння 14:00

Royal Rangers

Royal Rangers

ul. Ks. Brzóski 1 // Wrocław

godzina 17:30

16 czerwca 2023

Szczep Royal Ranger w naszej Społeczności działa od 2.10.2019 i spotyka się co drugą środę o godz. 17:30.
Zapraszamy wszystkich uczniów klas I-III. „Royal Rangers” to dosłownym tłumaczeniu „królewscy wojownicy”, w praktyce to wojownicy, którzy idą za swoim królem – Jezusem Chrystusem.
To organizacja skautowska działająca w oparciu o zasady biblijne.
Zapraszamy!

kontakt:

Druhna Regina tel. 696 026 486, makowska.regina@gmail.com
młodszy Druh Krzysztof tel. 795 608 701, poczta.k.wieczorek@gmail.com