Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00
служіння 14:00

Świadectwa Wiary

Świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa – niesamowite historie, opowiadania, wspomnienia – osób, które doświadczyły obecności Bożej w swoim życiu i z Bożą pomocą zmieniły je na lepsze, pełne miłości i akceptacji.