Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Kim jesteśmy

Społeczność Chrześcijańska we Wrocławiu powstała we wrześniu 2006 roku. Od 2007 roku, dzięki gościnności wiernych ewangelickiej parafii św. Krzysztofa spotykamy się w Kościele Pamiątkowym Króla Gustawa Adolfa na wrocławskim Sępolnie.

Jesteśmy częścią Kościoła Chrystusowego w RP, jednej z chrześcijańskich wspólnot zaliczających się do szeroko rozumianego nurtu ewangelicznego, w którym nadrzędną rolę odgrywa autorytet Pisma Świętego we wszystkich sprawach odnoszących się do życia i wiary. Kościół Chrystusowy działa w Polsce od 1921 r., zgodnie z wszelkimi prawami obowiązującymi w naszym kraju w tej dziedzinie. (zob. Rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych. poz. 24).

Kościół Chrystusowy w RP wywodzi się z tzw. Ruchu Kościołów Chrystusowych, zapoczątkowanego przez Tomasza Campbella (1763-1854). U jego podstaw legła idea powrotu do źródła chrześcijaństwa – nauki Pana Jezusa Chrystusa, zawartej w Piśmie Świętym; pragnienie wykonywania woli Bożej i wierności Jezusowi, odrzucające tradycję sprzeczną z nauką Biblii. „Gdzie Biblia mówi – my mówimy. Gdzie Biblia milczy – my milczymy” – to motto najlepiej oddaje istotę tego Ruchu, który do Polski dotarł w roku 1921 wraz z reemigrantem Konstantym Jaroszewiczem.

Wspólnota Kościołów Chrystusowych należy do licznej grupy tzw. wolnych Kościołów (drugi nurt reformacji), do których zalicza się również m.in. baptystów, menonitów, ewangelicznych chrześcijan, zielonoświątkowców. Prawie wszystkie Kościoły tej grupy zwiastują konieczność duchowego odrodzenia. Wiara wymaga świadomej decyzji, a jej potwierdzeniem jest chrzest w wieku świadomym przez zanurzenie. Drugim charakterystycznym elementem jest praktykowanie Wieczerzy Pańskiej (Komunii) pod dwiema postaciami: chleba i wina, na pamiątkę i jako wyraz społeczności z Ukrzyżowanym, Zmartwychwstałym i Uwielbionym Panem.

O sprawach naszej Społeczności decyduje Rada Starszych – grupa liderów wspólnoty wybranych i akceptowanych przez jej członków. Nazwa „starszy” wywodzi się wprost z Pisma Świętego, gdzie w taki właśnie sposób określano przywódców pierwszych gmin chrześcijańskich (zob. np. Dz. Ap. 14,23).

Za bieżące funkcjonowanie społeczności odpowiada pastor – ordynowany duchowny Kościoła Chrystusowego w RP.

Społeczność Chrześcijańska we Wrocławiu jest również aktywnym członkiem Wrocławskiego Przymierza Pastorów – platformy współpracy kilku wiodących wspólnot ewangelicznych w naszym mieście.