Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00
служіння 14:00

Kim jesteśmy

Społeczność Chrześcijańska we Wrocławiu powstała we wrześniu 2006 roku. Od 2007 roku, dzięki gościnności wiernych ewangelickiej parafii św. Krzysztofa spotykamy się w Kościele Pamiątkowym Króla Gustawa Adolfa na wrocławskim Sępolnie.

Jesteśmy częścią Kościoła Zielonoświątkowego w RP, jednej z chrześcijańskich wspólnot zaliczających się do szeroko rozumianego nurtu ewangelicznego, w którym nadrzędną rolę odgrywa autorytet Pisma Świętego we wszystkich sprawach odnoszących się do życia i wiary.

Podstawową jednostką organizacyjną w Kościele Zielonoświątkowym jest zbór, który stanowi lokalna wspólnota wiernych. Duchowni Kościoła mogą pełnić następujące funkcje: pastora, ewangelisty, kaznodziei, nauczyciela Słowa Bożego, prezbitera okręgowego, prezbitera naczelnego. Kościół Zielonoświątkowy w Polsce jest podzielony na okręgi kościelne (obecnie jest ich siedem), na czele których stoją prezbiterzy okręgowi.

O sprawach naszej Społeczności decyduje Rada Starszych – grupa liderów wspólnoty wybranych przez Pastora Przełożonego i akceptowanych przez jej członków. Nazwa „starszy” wywodzi się wprost z Pisma Świętego, gdzie w taki właśnie sposób określano przywódców pierwszych gmin chrześcijańskich (zob. np. Dz. Ap. 14,23).

Za bieżące funkcjonowanie społeczności odpowiada Pastor Przełożony – ordynowany duchowny Kościoła Zielonoświątkowego – ks. Prezbiter Mirosław Walczak.

Społeczność Chrześcijańska we Wrocławiu jest również aktywnym członkiem Wrocławskiego Przymierza Pastorów – platformy współpracy kilku wiodących wspólnot ewangelicznych w naszym mieście.