Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Kolekta

kolekta
online

Społeczność Chrześcijańska
we Wrocławiu (PKO BP)

13 1020 5242 0000 2502 0521 4996

dziękujemy za Twoją hojność