Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00
служіння 14:00

Kolekta

kolekta
online

Społeczność Chrześcijańska
we Wrocławiu (PKO BP)

13 1020 5242 0000 2502 0521 4996

Wpłaty na KZ Dom Strzelin

45 1020 5242 0000 2102 0604 5324

dziękujemy za Twoją hojność