Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Konferencja z Henrykiem Wieją

JEDEN NOWY CZŁOWIEK

Konferencja z Henrykiem Wieją
sobota 18 maja 2019, godz. 10:00–15:00

Kościół Chrześcijański SŁOWO ŻYCIA
Wrocław, ul. Sołtysowicka 15 c

Plan konferencji:
10:00 – rozpoczęcie, uwielbienie
10:30–11:30 – sesja I
11:30–12:00 – przerwa
12:00–13:15 – sesja II
13:15–13:30 – przerwa
13:30–14:45 – sesja III

Konferencja jest bezpłatna.
Zostanie zebrana kolekta na pokrycie kosztów organizacji konferencji.