Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00
служіння 14:00

MARSZ SOLIDARNOŚCI Z IZRAELEM

Drodzy Przyjaciele Izraela, Izrael i Żydzi potrzebują dzisiaj naszych modlitw i wsparcia bardziej niż kiedykolwiek. Dlatego zachęcamy Was do udziału w Marszu Solidarności z Izraelem, który zaplanowany jest we Wrocławiu na czwartek 9 listopada w rocznicę Nocy Kryształowej. Marsz rozpocznie się ok godz. 18.00 z dziedzińca Synagogi pod Białym Bocianem.

„Ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jeruzalem nie spocznę, dopóki nie wzejdzie jak jasność jego sprawiedliwość i nie zapłonie jego zbawienie jak pochodnia” Iz 62,1