Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

1. Bóg do człowieka: Jesteś grzesznikiem