Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

1. Wstęp i przegląd