Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

2. Człowiek do Boga: Jestem grzesznikiem