Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

2. Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu