Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

300 wojowników Boga

Marek Stembalski
9 lutego 2020

300 wojowników Boga

W ostatnim kazaniu Marek Stembalski wraca do historii Gedeona i jego 300 wojowników. Przypatruje się cechom przywódcy i ludzi wybranych przez Boga, by stanęli u jego boku. Wymienia 8 cech, które spowodowały, że Bóg wybrał tych 300 mężczyzn jako swoich „marines”. Pierwsza to: gotowość, by pójść za Gedeonem. Nie chęć, ale wolna wola, którą daje nam Bóg. Druga: wiara w zwycięstwo. Trzecia: pokonanie własnego strachu.