ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ // 9:30 oraz 11:30

42. „Jak długo mam z wami być?”

Krzysztof Pawłusiów
15 kwietnia 2018

42. „Jak długo mam z wami być?”

Ewangelia Łukasza 9,37-45
Słowa Jezusa o „rodzie spaczonym i bez wiary” wywołują zaskoczenie, gdyż nie przystają do obrazu Jezusa, jaki chcielibyśmy prezentować – i aby je lepiej zrozumieć, trzeba zadać pytanie, kogo właściwie dotyczą. Lecz pod pewnym względem jeszcze mocniej przemawia pytanie, jakie zadał potem: „Jak długo mam z wami być i was znosić?”
(w trakcie kazania czytano także z Księgi Powtórzonego Prawa 32,1-20)