WAKACJE I ŚWIĘTA: NIEDZIELA 10:00

48. Boże objawienie w Chrystusie

Krzysztof Pawłusiów
19 sierpnia 2018

48. Boże objawienie w Chrystusie

Ewangelia Łukasza 10,21-24
Bóg objawił się ludzkości w historii narodu wybranego, Izraela – przez swoje Zbawienie, Przymierze i Obecność. Lecz ostatecznym, najwyższym objawieniem był dopiero Syn – Jezus Chrystus. Bo nikt nie wie, kim jest Ojciec tak jak Syn i ten, któremu Syn to objawi.
(w trakcie kazania czytano także z Ks. Wyjścia 3,1-16)