ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ // 9:30 oraz 11:30

49. Kto jest moim bliźnim?

Adam Piechula
21 października 2018

49. Kto jest moim bliźnim?

Ewangelia Łukasza 10,25-37
Kiedy u w Piśmie zapytał Jezusa, „Kto jest moim bliźnim?”, dobrze wiedział, co powinien zrobić, aby okazać miłość bliźnim – ale chcąc się usprawiedliwić, podjął próbę ograniczenia grona ludzi, którym był tę miłość winny.
(w trakcie kazania czytano także z Ks. Kapłańska 19.1-3.9-18)