Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

50 kilometrów do cudu

Marek Sobczuk
16 lutego 2020

50 kilometrów do cudu

W ostatnim kazaniu Marek Sobczuk odwoływał się do ewangelii Jana, w której opisana jest historia urzędnika z Kafarnaum podążającego do Kany Galilejskiej, by prosić o wyleczenie śmiertelnie chorego syna (J4,43-54). W miarę jak rozwija się ta przypowieść, cud staje się mniej ważny od faktu, że dworzanin wierzy w słowa Jezusa. Cuda dokonywane na odległość były bardzo rzadkie. Według Jezusa, jedynym warunkiem dokonania takiego cudu, była wiara w Jego moc.

Marek Sobczuk przypomniał nam, jak ważne jest Słowo Boże i wiara w Chrystusa, by nasze życie mogło być odmienione. Gdyby do dworzanina nie doszło słowo o tym, że w pobliżu Kafarnaum znajduje się Jezus, gdyby nie wiara urzędnika w moc tego słowa, gdyby nie wysiłek, który podjął, by spotkać się z Chrystusem – jego syn by umarł.