ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ // 9:30 oraz 11:30

52. Śmiałość w modlitwie

Adam Piechula
18 listopada 2018

52. Śmiałość w modlitwie

Ewangelia Łukasza 11,5-13
Według Jezusa, w swoich modlitwach do Ojca możemy – a wręcz powinniśmy – być śmiali, a wręcz natrętni, wiedząc, że mamy prawo tak Go prosić, szczególnie wtedy, kiedy prosimy o rzeczy daleko większe od nas samych.
(w trakcie kazania czytano także z Rdz 18,17-33)