ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ // 9:30 oraz 11:30

53. Mocarz pokonany

Krzysztof Pawłusiów
25 listopada 2018

53. Mocarz pokonany

Ewangelia Łukasza 11,13-24
Jezus nie był jedynym, który wypędzał demony, ale sposób, w jaki to robił był wyjątkowy, co w wymowny sposób świadczyło o tym, że nadchodzi Królestwo Boże i dni księcia tego świata są policzone.
(w trakcie kazania czytano także z Iz 49,13-26)