ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ // 9:30 oraz 11:30

54. Odpowiedzialni za życie w wolności

Adam Piechula
2 grudnia 2018

54. Odpowiedzialni za życie w wolności

Ewangelia Łukasza 11,25-28
Uwolnienie od zła – osobowego i bezosobowego – to zaledwie początek życia w wolności dzieci Bożych. To, jak ono będzie dalej przebiegać, zależy od tego, czy weźmiemy odpowiedzialność za swoje życie i trwanie w tym, czego uczy Słowo Boże.
(w trakcie kazania czytano także z Ps 119,159-176)