Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

59. Nie troszczcie się

Krzysztof Pawłusiów
31 marca 2019

59. Nie troszczcie się

Ewangelia Łukasza 12,22-34
Słowa Jezusa, aby nie troszczyć się nawet o najbardziej podstawowe rzeczy w życiu, są chyba tą częścią Jego nauk, które najtrudniej jest stosować we współczesnym świecie. Bo jak nie martwić się i nie troszczyć w świecie, który na trosce i martwieniu się jest wręcz zbudowany?
(w trakcie kazania czytano także z Ks. Rodzaju 3,7-13.16-26)