Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

60. Czuwajcie

Adam Piechula
30 czerwca 2019

60. Czuwajcie

Ewangelia Łukasza 12,35-48
W zwiastowaniu Jezusa ważnym elementem był także sąd Boży – gdy ludzie musieli ostatecznie ponieść konsekwencje swojego odwrócenia się od Boga i łamania Jego prawa. I świadomość, że ten sąd może nadejść w każdej chwili powinna skłaniać nas do czujności i zaangażowania, abyśmy zawsze byli gotowi na przyjście Tego, który przynosząc sąd, chce nas również od niego wybawić.
(w trakcie kazania czytano także z Ks. Ezechiela 12,21-28)