Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

61. Sąd i strach

Krzysztof Pawłusiów
7 lipca 2019

61. Sąd i strach

Ewangelia Łukasza 12,49-59
Przekonanie o przyszłym sądzie Bożym było powszechne w Izraelu, a zwiastowanie Jezusa podkreślało fakt, że sąd nastąpi wkrótce. Sąd był nierozerwalnie związany ze zbawieniem – a to rodzi pytanie, który z tych aspektów wyda się nam ważniejszy… (w trakcie kazania czytano także z Ks. Micheasza 7,2-7, Ks. Malachiasza 3.1-5.19.23; Rz 8,15; 2 Tm 1,7-10; Hbr 2,14-15; 1 J 4,16-19) (cytowany tekst pochodzi z utworu Let the Sky Fall, zespołu The Choir, sł./muz. S. Hindalong)