NABOŻEŃSTWA NIEDZIELNE: 9:30 i 11:30

63. Przeciwnicy Jezusa

Krzysztof Pawłusiów
4 sierpnia 2019

63. Przeciwnicy Jezusa

Ewangelia Łukasza 13,10-17
Jezus z pewnością miał wrogów, którzy ostatecznie doprowadzili do Jego śmierci – ale czy On sam traktował kogoś z wrogością? I co to oznacza dla nas, którzy mienimy się Jego naśladowcami?  (W trakcie kazania czytano także z Iz 28,7-21).