Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

64. Ziarno i zaczyn

Krzysztof Pawłusiów
18 sierpnia 2019

64. Ziarno i zaczyn

Ewangelia Łukasza 13,18-21
Wobec wielu „strategii” na przybliżenie Bożego Królestwa, słowa Jezusa o tym, że jest on jak ziarno gorczycy i zaczyn musiały wydawać się zaskakujące – jednak właśnie taka jest natura Królestwa.  (W trakcie kazania czytano także z Iz 11,1-10).