NABOŻEŃSTWA NIEDZIELNE: 9:30 i 11:30

66. „Aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi…”

Adam Piechula
20 października 2019

66. „Aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi…”

Ewangelia Łukasza 13,30-35
Kolejna rozmowa Jezusa z faryzeuszami była okazją do skonfrontowania ich z ich egocentryczną religijnością, a wręcz manipulacjami, których się dopuszczali, aby bronić swojej pozycji.  (W trakcie kazania czytano także z Am 7,10-17).