Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00
служіння 14:00

A GDZIE WDZIĘCZNOŚĆ DZIEWIĘCIU?