Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Co to znaczy być synem?

Marek Sobczuk
14 lutego 2021

Co to znaczy być synem?

To pytanie zadał podczas ostatniego kazania Marek Sobczuk. Odnosząc się do przypowieści o synu marnotrawnym, przypomniał odczucia młodzieńca, który jest przekonany, że po zaprzepaszczeniu powierzonej mu części majątku, na nic już nie zasługuje. A tymczasem ojciec nie dość, że wybiega na jego powitanie, to jeszcze obdarowuje go pierścieniem, sandałami i piękną szatą. Jaka jest symbolika szaty? „Weseląc weselić się będą w Panu, a dusza moja rozraduje się w Bogu moim; bo mię oblókł w szaty zbawienia, a płaszczem sprawiedliwości przyodział mię, jako oblubieńca ozdobnego chwałą, i jako oblubienicę ozdobioną w klejnoty swoje”. (Izajasza 61:10) Szata symbolizuje sprawiedliwość. W przypadku syna marnotrawnego, ojciec (Bóg) przykrywa odświętną szatą brudne ubranie dziecka, co oznacza: nie będę patrzył wstecz na grzechy, które popełniłeś. Dar sprawiedliwości i przebaczenia otrzymujemy, gdy się nawracamy i przychodzimy do Ojca. Ale to dopiero początek naszego synostwa, a nie koniec. Następnego dnia tę odświętną szatę także trzeba założyć. Co oznacza to wyzwanie?