Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

CZAS NA URLOP. Odpocznij w Panu!

Mirosław "Klekot" Walczak
27 czerwca 2021

CZAS NA URLOP. Odpocznij w Panu!

Czas na urlop! Odpocznij w Panu. W pierwszym wakacyjnym kazaniu pastor Mirosław Walczak mówił o tym, że często jesteśmy zapracowani i przeciążeni. Bywa, że nawet zawiedzeni samymi sobą. Zdarza się, że odczuwamy zmęczenie życiem. Potrzebujemy wytchnienia.
– Gdzie odpocząć, jak nie u stóp Jezusa ? – pytał retorycznie pastor Mirek “Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. (Ewangelia Mateusza 11:28)
– Jezus woła do nas: przyjdźcie, chodźcie, zapraszam! Bóg chce każdego z nas przytulić I podźwignąć. Dodać otuchy, bo nas kocha. Możemy zostać w miejscu, w którym się znajdujemy, albo zrobić krok wiary. Najlepszy w życiu. Wiara niech nie opiera się na nawet najbardziej przekonywujących słowach, ale na mocy Ducha Świętego i naszej miłości do Boga. – mówił Mirosław Walczak. To tylko jeden z wątków tego kazania. Zapraszamy do wysłuchania go w całości.