Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Czy jesteś bliżej Boga?

Mirosław "Klekot" Walczak
3 stycznia 2021

Czy jesteś bliżej Boga?

Podczas pierwszego w tym roku kazania pastor Mirosław Walczak pytał: jaki to był rok? Jak minął? Jesteś bliżej Boga, czy nie wiesz, co odpowiedzieć na to pytanie? Jeśli nie będziemy dbali o swoje relacje z Bogiem, nie włożymy w nie wiele wysiłku i pracy, to nasze chrześcijaństwo będzie jak zaniedbane małżeństwo: nijakie, bezpłciowe, bez pasji. Zapewne będziemy religijni, ale religia zabija wszystko, co duchowe. -Bóg nie chce, żebyś był religijny – mówił pastor. -Religia zmienia człowieka z zewnątrz, ale przemiany wewnętrzne zachodzą za sprawą Ewangelii, które przemieniają nasze serca. „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego” mówił Chrystus do faryzeusza Nikodema (J 3.3), bo tylko ktoś narodzony na nowo, zmieniony od środka bożą miłością, będzie żył pełnią życia i zostanie zbawiony. A tego właśnie pragnie Bóg.