Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Droga do nieba

Marek Sobczuk
27 września 2020

Droga do nieba

W ostatnim kazaniu Marek Sobczuk postawił zasadnicze pytanie: – Dlaczego miałbyś trafić do nieba? Jak mówi Biblia, nasze życie to wieczność. Możemy ją spędzić dwojako: albo w pełnej relacji z Bogiem, albo w całkowitym oddzieleniu od Boga. W pierwszym przypadku dane nam będzie Niebo. W przypadku drugim: Piekło. Okres, w którym możemy podjąć decyzję, gdzie się znajdziemy, ogranicza się tylko do tych kilkudziesięciu lat, które spędzamy na ziemi. Oczywiście, Bóg pragnie, aby każdy z nas trafił do Nieba, ale bardzo wiele zależy od nas: od wolnego wyboru drogi, którą pójdziemy przez życie doczesne. W swoim kazaniu Marek Sobczuk przestrzegał przed często spotykanym, ale naiwnym myśleniem: skoro Bóg jest dobry i ja właściwie też jestem dobry, to na pewno nie trafię do Piekła. To forma rozgrzeszania się wywyższania. A przecież, kto uchybi choćby w jednym przykazaniu, uchybi wszystkim zakonom. Ilustracją tej myśli jest przypowieść o faryzeuszu i celniku z Ewangelii Łukasza. „Każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”. (Łk, 18.14).