Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00
служіння 14:00

EWANGELIA DLA POTŁUCZONYCH