Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

EWANGELIA DLA POTŁUCZONYCH