Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Formowanie wspólnotowych szeregów

Andrzej Bajeński
21 czerwca 2020

Formowanie wspólnotowych szeregów

Przywództwo i umiejętność liderowania to cechy niezwykle ważne. Zarówno w skali mikro, kiedy przewodzimy np. kilkuosobowej grupie, jak i w skali makro, gdy za kimś idą miliony zwolenników. Dla biskupa Andrzeja Bajeńskiego, który głosił w ostatnią niedzielę, przewodnikiem po przywództwie są pamiętniki Mojżesza. Są też przewodnikiem w wędrówce do Ziemi Obiecanej, którą odbył Mojżesz wraz z Izraelitami. Taką drogę pokonujemy również my: w naszej duchowej wędrówce do zbawienia. W kazaniu biskup Bajeński odwoływał się do Księgi Liczb czyli Czwartej Księgi Mojżeszowej, w której Bóg formuje swoje ziemskie szeregi. Dokonuje spisu mężczyzn zdolnych do walki, wyznacza wodzów, nakazuje przeprowadzenie spisu ludności, wybiera lewitów i wyznacza im obowiązki. Likwiduje kompetencyjny chaos, reguluje prawa i przepisy. Dlaczego formowanie wspólnotowych szeregów jest tak ważne także 3000 lat po Mojżeszu?