Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Grzech jak tsunami

Marek Stembalski
8 listopada 2020

Grzech jak tsunami

Niedzielne kazanie Marek Stembalski poświęcił grzechowi. Wszyscy mamy duże doświadczenie w grzeszeniu. Każdy z nas. Nie bez powodu Słowo dużo mówi o łasce, o pokucie, ale też o grzechu. Wielu z nas wiedzie zwycięskie życie, ale wielu – nie żyje w poczuciu uwolnienia. W Przypowieściach Salomona czytamy: „Bo choć sprawiedliwy siedem razy upadnie, jednak znowu się podniesie; lecz grzesznicy potykają się w nieszczęściu” (Przyp. 24:16). Wielkim problemem wielu ludzi jest oswajanie się z grzechem. Również dlatego, że bywa on bardzo przyjemny. Przynajmniej na początku. A później niszczy nasze rodziny, nasze domy. Jego siła jest potężna jak tsunami. Tymczasem Bóg dał nam swoje prawa, by nas zabezpieczyć przed grzechem. Jakie? Posłuchajcie w całości kazania Marka Stembalskiego.