Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Jedność, wolność i miłość

Andrzej Bajeński
6 września 2020

Jedność, wolność i miłość

Kazanie wygłoszone podczas ostatniego nabożeństwa przez Andrzeja Bajeńskiego, prezbitera naczelnego Kościoła Chrystusowego, dało nam okazję, aby przypomnieć sobie fundamenty zadań, które przyjął kościół Jezusa Chrystusa. – Syn Boży ma jeden kościół. Ci wszyscy, którzy są Chrystusowi, stanowią kościół, który dzieli się na lokalne wspólnoty – mówił Andrzej Bajeński. – Reguła podstawowa naszego kościoła brzmi: „w życiu ludzi miłość i prawda”. Te wartości muszą iść w parze. Mówimy też: „w zasadach jedność”. To, co dotyczy wiary, zbawienia, doktryny, jest niepodważalnym dogmatem, nad którym nie dyskutujemy. A ponadto: ”w opiniach wolność”. Bardzo często obok nas, w naszej wspólnocie, może znajdować się, ktoś, kto po prostu ma inne zdanie niż my. Nie wolno mu zabronić tej wolności do własnej opinii. I wreszcie: „a we wszystkim miłość”. Tak więc: w sprawach zasadniczych – jedność, w sprawach drugorzędnych – wolność, a we wszystkim – miłość.