Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Kiedy to się stanie?

Mirosław "Klekot" Walczak
21 lutego 2021

Kiedy to się stanie?

To pytanie postawił podczas ostatniego kazania pastor Mirosław Walczak. -Co wtedy będzie się działo na ziemi? Jakie znaki będą towarzyszyć przyjściu Zbawiciela? Odpowiedzi na te pytania można szukać w Ewangelii Mateusza: „A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego”. (Mt 24, 37-39) -Czy twojej życie należy do Jezusa? Czy jesteśmy gotowi na przyjście Zbawiciela? Czy gotowy jest kościół – pytał pastor. W czasach biblijnego potopu drzwi do arki Noego zostały zamknięte przez Boga nagle. Podobnie będzie i tym razem. Nastąpi to w dniu, którego nikt z nas się nie spodziewa. Jeśli zatem coś porusza nasze serca, nie odkładajmy tego, co możemy zmienić w naszym życiu. Czytajmy Słowo Boże, módlmy się, oddajmy życie Jezusowi!