Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00
служіння 14:00

Kim jesteś?

Mirosław "Klekot" Walczak
27 grudnia 2020

Kim jesteś?

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego”. (1J.3:1) Nasz pastor, Mirosław Walczak, zadał podczas kazania zasadnicze pytanie: Czy ty wiesz, kim jesteś, komu służysz i po co żyjesz? -Jezus żył pod nieustanną presją ludzi i okoliczności – mówił pastor. -Był wyśmiewany i obrażany za to, jak żył. A jednak sobie radził. Jak on to robił? Wiedział, kim jest, komu służy i po co żyje. Jezus podczas rozmowy z żydami powiedział: „Wy jesteście z niskości, Ja zaś z wysokości; wy jesteście z tego świata, a Ja nie jestem z tego świata”. (J.8:23) Jeśli na pytanie: kim jesteś, nie jesteśmy pewni swojej odpowiedzi, to z łatwością będziemy przyjmowali i przejmowali się tym, co o nas mówią. Będziemy żyli pod ogromną presją podobania się temu światu, a to bardzo szybko zaprowadzi nas do miejsca niepewności, lęku, strachu i niewiary.