Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

KOŚCIELNY KOD DNA #2

Mirosław "Klekot" Walczak
19 czerwca 2022

KOŚCIELNY KOD DNA #2

W swoim kazaniu pastor Mirosław Walczak wraca do tematu kościelnego kodu DNA tworzonego przez wszystkich członków wspólnoty. – Podstawowe zasady to jedność, wolność i miłość. Natomiast cele naszej wspólnoty zawierają się w 3 podstawowych punktach: zdobyć jak najwięcej ludzi dla Chrystusa, czynić uczniami i pomagać – mówił pastor Mirek. – Bóg powołał kościół do dzieła posługiwania. „Abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest Głową” (List do Efezjan 4:15). Żeby skutecznie zrealizować cele, potrzebujemy struktury zarządzania. Nie rządzenia, ale: zarządzania wspólnotą (eklezją), w której potrzebujemy się nawzajem. Jak czytamy w Ewangelii Marka: „Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”. (Ewangelia Marka 10:43-45). Zachęcamy do wysłuchania kazania w całości.