Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Królestwo ciemności i jego demony

Tomasz Bartosik
31 stycznia 2021

Królestwo ciemności i jego demony

Świat duchowy ma realny wpływ na nasze życie. Królestwa światłości i ciemności oddziaływają na potrójną naturę człowieka: ducha, ciało i duszę. Mają światłą strukturę, hierarchie, swoje armie, które są w stałej wojnie ze sobą. O każdego z nas. „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich”. Ef 6,12. W swoim kazaniu Tomasz Bartosik skoncentrował się na królestwie ciemności, czym wrócił do cyklu: Wojny duchowe. – Grzech i zło najpierw pojawiają się w świecie duchowym , później w fizycznym – mówił. – Królestwa światłości i ciemności funkcjonują także na ziemi. Tyle, że oba są niewidzialne. Niewidzialny przeciwnik, Szatan, tak może pomóc ułożyć nam plan życia, że nic konkretnego z nim nie zrobimy. Czym jest i jak funkcjonuje królestwo ciemności? Odpowiedzi znajdziecie w kazaniu Tomasza Bartosika.