Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Królestwo nie z tego świata

Bartłomiej Tomczyński
23 sierpnia 2020

Królestwo nie z tego świata

Królestwo moje nie jest z tego świata” powiedział Jezus do Piłata, co opisuje Jan w swojej ewangelii (J 18,36). To zdanie pojawiło się na początku kazania Bartłomieja Tomczyńskiego o Królestwie Bożym – Chciałbym was skonfrontować z wartościami tego Królestwa – mówił pastor Tomczyński. – Ono nie narodziło się tutaj. Pochodzi z innego świata. Ma inne wartości i porządek. Ale, jak czytamy w ewangelii Łukasza, Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: „Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: Oto tu jest albo: Tam. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest” (Łk 17 20-21). Jest dotykalne, sprawdzalne i możesz stać się obywatelem tego królestwa. Można do niego wejść, albo nie wejść. „Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7, 21). Czym jest kultura Królestwa Bożego?