Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Moc uzdrowienia

Marek Sobczuk
30 sierpnia 2020

Moc uzdrowienia

W trakcie ostatniego kazania, Marek Sobczuk powrócił do tematu uzdrowień. Przypomniał to, co jest zapisane na kartach Ewangelii: że w ciągu swojej 3-letniej posługi, Jezus uzdrowił wszystkich, którzy przyszli do Niego po uzdrowienie. W Biblii czytamy 17 opisów takich przypadków, ale nie wiemy, ile dokładnie było tych osób. Najważniejsze jest to, że Syn Boży pomógł wszystkim, którzy Go o to prosili. To spostrzeżenie było punktem wyjścia, do postawienia bardzo trudnego pytania, które Marek Sobczuk zadał sobie i nam: jeżeli Bóg chce uzdrowić każdego, jeżeli taka jest jego wola, to dlaczego nie wszyscy, o których się modlimy, są uzdrowieni?