Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Boże Drogi

Marek Stembalski
20 września 2020

Boże Drogi

Bóg, poprzez Słowo, prowadzi nas do wiary dojrzałej, ale przypomina: „Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje – mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze”. (Iz 55,8-9) Kazanie Marka Stembalskiego dotyczyło właśnie tego cytatu z Księgi Izajasza. Bóg, który jednocześnie jest bliski i daleki, dostępny i niepojęty, ma plany i projekty odmienne od ludzkich. Często nie jest nam łatwo zmienić pod wpływem Ducha Św. nasze gotowe już plany. Ale to my powinniśmy dostosować się do Bożych zamiarów, a nie nakłaniać Boga do konceptów, które tworzymy na ziemi. Droga chrześcijanina bez wątpienia powinna być drogą do Pana. Jego myśli powinny być również naszymi myślami. Dlatego jak najczęściej powinniśmy sobie zadawać pytanie: Czy naprawdę szukam Boga, czy tylko tak mówię? Czy szukam go każdego dnia, czy tylko w niedzielę, podczas nabożeństwa? Te pytania, a także odpowiedzi padły z ust Marka Stembalskiego w trakcie kazania.