Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

NAJTRUDNIEJSZA WALKA

Marek Sobczuk
19 września 2021

NAJTRUDNIEJSZA WALKA

“Podkreślam natomiast: Żyjcie w Duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała” – pisał Apostoł Paweł w Liście do Galacjan (Ga 5: 16). Ten cytat przywołał Marek Sobczuk, wygłaszając kazanie o najważniejszej walce, którą toczymy każdego dnia. To walka między ciałem a duchem. Między grzechem a wiarą. Walka o to, czy nasze życie wyda owoc, do stworzenia którego powołał nas Bóg. Dlatego te zmagania są ważne.
A dlaczego najtrudniejsze? – Gdy patrzę na swoje życie – mówił w trakcie kazania Marek Sobczuk – to widzę, że największą przeszkodą w tej walce jestem dla siebie ja sam. Najtrudniej jest prowadzić samego siebie we własnym życiu. “Ciało bowiem podąża przeciwko Duchowi, a Duch przeciw ciału”. Jeśli jednak Duch was prowadzi, nie podlegacie Prawu” (Ga 5:17-18), a to oznacza, że walka nie toczy się naszą mocą, tylko Mocą Bożą. A naszą rolą jest nie poddać się swoim słabościom, czy mówiąc wprost: grzechom, tłumacząc się przed samym sobą: no cóż, ja już taki jestem. Pytanie więc: jak wygrać tę walkę? Odpowiedzi szukajcie w kazaniu Marka Sobczuka, które bardzo gorąco polecamy.