Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Nauczyć się Chrystusa

Andrzej Bajeński
1 marca 2020

Nauczyć się Chrystusa

Jesteśmy wezwani do tego, by być specjalistami w pewnej wąskiej, ale bardzo istotnej dla naszego życia dziedzinie – mówił w niedzielnym kazaniu biskup Andrzej Bajeński. Najważniejszym naszym zadaniem jest nauczyć się Chrystusa. Nauczyć się Go jako osoby, a więc poznać, kim On był. Nauczyć się Jego dzieła czyli dokonań. I w końcu: poznać Jego naukę. W swoim kazaniu biskup Bajeński przypomniał słowa Pawła z Listu do Efezjan: „Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa”. (Ef 4,21). I dalej, parafrazując słowa apostoła, mówił o tym, że gdy chrześcijanie nauczą się Jezusa to ich życie będzie wyglądało inaczej. Po pierwsze, będą uratowani, a po drugie: uszlachetnieni. Według słów Pawła: „co się tyczy poprzedniego sposobu życia – trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. (Ef. 4,22-24).