Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

NIE PODDAWAJ SIĘ

Ronnie Kołodziejski
10 lipca 2022

NIE PODDAWAJ SIĘ

Niepoddawanie się jest bardzo mocno związane z wdzięcznością – mówił podczas ostatniego kazania pastor Ronnie Kołodziejski. – Kiedy dziękujemy za wszystko w naszym życiu, zaczynamy sobie uświadamiać, jak wiele mamy. A wtedy przychodzi radość do naszego życia.
Radość jest naszą siłą. A kiedy mamy siłę, to się nie poddajemy. Jeśli chcesz pozbyć się swoich dołujących uczuć, musisz zmienić swoje myśli. Kiedy zmieniasz swoje myślenie, to zmieniają się twoje uczucia. ”Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożreć” (1 List Piotra 5:8). Dlatego powinniśmy być silni, nie poddawać się i dać odpór zakusom diabła. Nie słuchajmy głosu tego świata i głosu różnych okoliczności, ale tego, co nam mówi Niebo. „Albowiem przez wiarę chodzimy, a nie przez to, co się widzi”. (2 List do Koryntian 5:7)
A ostatnie słowo zawsze ma Bóg, chociaż każda boska obietnica najpierw musi umrzeć. Z tym frapującym cytatem z kazania pastora Ronniego, pozostawiamy Was , prosząc, byście wysłuchali tego kazania w całości.