ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ // 9:30 oraz 11:30

44. Ogień nad Samarią

Krzysztof Pawłusiów
3 czerwca 2018

44. Ogień nad Samarią

Ewangelia Łukasza 9,51-56
Rozpoczęcie podróży do Jerozolimy stało się także okazją do skonfrontowania uczniów Jezusa z ich postawą wobec Samarytan – którymi pogardzali – i przypomnienia im, że w Królestwie Bożym mają panować inne wartości i reguły, takie, w których INNI nie zasługują na śmierć, ale na to, aby stali się naszymi bliźnimi.
(w trakcie kazania czytano także z 2 Księgi Królewskiej 1,2-17)