Nabożeństwa Niedzielne godz. 11:00

Ojcowskie uczniostwo

Adam Piechula
28 kwietnia 2019

Ojcowskie uczniostwo

Relacja między apostołem Pawłem a Tymoteuszem jest przykładem prawdziwie głębokiego uczniostwa, opartego na silnej, niemal ojcowskiej więzi. A dla nas jest wzorem relacji jakie możemy i powinniśmy budować z innymi wierzącymi, aby dzięki temu mogli oni upodobniając się do nas, stawać się podobnymi do Chrystusa.